niedziela, 1 czerwca 2014

Rozmowa kwalifikacyjna VIII

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko kierownik / zastępca kierownika sklepu.

Etap I

Ogłoszenia o pracę były na portalach internetowych, odpowiedź i zaproszenie na rozmowę było wysłane zbiorczo pocztą. Rekrutacja odbywała się w hotelu. Najpierw informacje w sali konferencyjnej, później I etap rekrutacji w grupach, następnie II etap rekrutacji - rozmowa indywidualna - 25 -minutowa.

I etap rekrutacji - praca grupowa.

Grupa osób poproszona została o zgięcie kartek na pół, później połówek na pół, następnie o napisanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska i ustawienie tych kart obok siebie przodem do rekrutującego. Następnie rekrutujący przeczytał instrukcję do pierwszego zadania, podał grupie zadania do wykonania
i ustawił odmierzacz czasu.

Zadanie 1
Zadanie polegało na wypisaniu serii spraw, za które przyznałabym pracownikowi żółtą kartkę i serii spraw, za które przyznałabym czerwoną, zgodnie z zasadą - żółta kartka - ostrzeżenie, czerwona kartka - zejście z "boiska".
Następnie należało w grupie wybrać trzy sprawy, za które jest żółta kartka i trzy, za które jest czerwona, spisać na oddzielną kartkę i podać prowadzącemu.
W dalszej kolejności był czas na to, żeby osoba, która nie zgadza się ze zdaniem grupy wpisała, z czym się nie zgadza i dlaczego.

Zadanie 2
Zadanie polegało na przyporządkowaniu liczb od 1 do 5 sprawom, zgodnie z zasadą, że 1 otrzymuje sprawa najważniejsza, 5 otrzymuje sprawa najmniej ważna. Te sprawy to:
Obsługa klienta.
Porządek w salonie.
Dbanie o mienie firmy.
Dokładanie towaru na półki.
Dbałość o magazyn.
Następna część zadania to ustalić zdanie grupy, spisać kolejność spraw na oddzielnej kartce i oddać prowadzącemu.
W trzeciej części zadania należało wpisać wartość bezwzględną z różnicy między kolejnością wyznaczoną przez grupę a kolejnością wyznaczoną indywidualnie, następnie zsumować ją i kartki oddać prowadzącemu.

Zadanie 3
Zadanie trzyetapowe.

W pierwszym etapie należało ustalić kolejność zadań i przyporządkować im cyfry od 1 do 5 (1 - najbardziej pilne, 5 - najmniej pilne), następnie przy każdym zadaniu napisać jedno z trzech słów - zaraz, dzisiaj, jutro. Te zadania to:
Przyjęcie towaru do magazynu.
Wyłożenie towaru bieżącego.
Wskazanie klientowi towaru, którego poszukuje.
Zgłoszenie usterki kasy fiskalnej.
Porządek w pomieszczeniu socjalnym.

W drugim etapie należało wypisać 5 możliwych rozwiązań dla problemu: niska sprzedaż w sklepie.

W trzecim etapie należało wypisać 6 możliwych powodów problemu: grupa nie może się zgrać.


Etap II - rozmowa indywidualna.

Jak motywowałabym pracowników (pozafinansowo)?
W swojej poprzedniej pracy skąd czerpałam informacje na temat tego, co mam do zrobienia?
Jak przeprowadziłam bym rozmowę z pracownikiem, który nie wywiązuje się z obowiązków?

Następnie prowadzący dał mi fragment rozporządzenia, na jego podstawie miałam rozwiązać test, następnie napisać rozporządzenie w formie 3 zwięzłych stwierdzeń, w jakich streściłabym je pracownikowi.

Rozporządzenie dotyczyło ochrony przed kradzieżą ze strony pracowników. Przeszukiwanie toreb przed wejściem i przed wyjściem, kasjer zawsze zalogowany na swoim haśle i nie wolno mu obsługiwać swoich krewnych i znajomych, po załączeniu alarmu do sklepu można wejść tylko za zgodą Kierownika Rejonu i tylko w wyjątkowych przypadkach. Coś jeszcze, że transakcję można anulować tylko przy asyście Kierownika lub Kasjera Dyżurnego czy Jakiegośtam.

Na całe zadanie był czas 3 minuty.
Każde zadanie było na czas, po upływie czasu prowadzący prosił o zaprzestanie pisania i odłożenie długopisów.

Rozmowa kwalifikacyjna VII                                                         Rozmowa kwalifikacyjna IX                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz